برگزاری دومین كارگاه آموزشی انجمن تاكسونومی گیاهی
تاريخ : شنبه 6 آبان 1391برچسب:, | 23:43 | نویسنده : نعیمه صالحیان

 

علاقه مندان جهت شرکت در کارگاه آموزشی لطفا به موارد زیر توجه کنید:

 

 

1- مبلغ 250000 ریال(دویست و پنجاه هزار ریال) به شماره حساب 0303445874006 بانک ملی ایران به نام خانم سمیه براری واریز و اسکن فیش واریزی را به همراه فرم عضویت* به آدرس maptaxonomy@yahoo.com ارسال کنید.

2- خدمات کارگاه آموزشی شامل هزینه ایاب و ذهاب و پذیرایی میان وعده است.

3- زمان حرکت ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ 1391/8/26 از نوشهر می باشد.

4-گواهی شرکت در همایش به افراد شرکت کننده ارسال خواهد شد.

5- آخرین مهلت ثبت نام در کارگاه آموزشی 1391/8/18 می باشد. 

برای دریافت فرم عضویت به آدرس زیر مراجعه کنید:

 

http://www.maps90.com