همايش ملي خاک و کشاورزي پايدار
تاريخ : شنبه 26 آذر 1391برچسب:, | 9:0 | نویسنده : نعیمه صالحیان
با سلام
احتراماً به استحضار مي رساند "همايش ملي خاک و کشاورزي پايدار" با حمايت انجمن علوم خاک ايران در تاريخ 17 اسفندماه 1391 در دانشگاه ملاير برگزار مي گردد.
آخرين مهلت ارسال مقالات: 10 دي ماه 1391
نشاني اينترنتي همايش:http://www.iscconferences.ir/298/fa/
با سپاس فراوان
کوچ
Yahya Kooch
Faculty of Natural Resources & Marine Sciences
Tarbiat Modares University (TMU)
46417-76489, Noor, Mazandaran, IRAN
Mobile: 0098-911-2932313
Email:yahya.kooch@yahoo.com & yahya.kooch@modares.ac.ir