جلسه دفاع دکتری
تاريخ : چهار شنبه 15 آذر 1391برچسب:, | 10:29 | نویسنده : نعیمه صالحیان

 

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان: پهنه بندی آلودگی هوای شهر تهران با مگنتومتری خاک و برگ گونه های زبان گنجشک ، کاج و توت

ارائه کننده : خانم مریم ملاشاهی

دانشجوی رشته : جنگلداری                                 دانشکده : منابع طبیعی

استاد راهنما: دکتر سید محسن حسینی              تاریخ : 19/9/91

مکان : سالن دفاع                                             ساعت : 13