معرفی جنگل جلگه ای محوطه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس - نور
تاريخ : دو شنبه 9 آبان 1391برچسب:, | 16:27 | نویسنده : نعیمه صالحیان

 

 

معرفی جنگل جلگه ای محوطه دانشکده

 

جنگل­های طبیعی پراکنده در مناطق جلگه­ای شمال که در واقع بازمانده­ای از جنگل های کهن این مناطق است، از نظر اکولوژیکی از ارزش والایی برخوردار بوده و می­تواند نقش و جایگاه ویژه­ای در توسعه پایدار ایفا نماید. ارزش بالای زمین در این مناطق موجب گردیده که این جنگل ها همواره در معرض تهدید جوامع محلی قرار گیرند لذا در مقایسه با سایر جنگل­ها بایستی از حفاظت و حمایت بیشتری برخوردار گردند. از جمله این مناطق، می­توان به جنگل محدوده دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس (مستقر در شهر نور) اشاره داشت که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به استناد ماده 32 قانون حفاظت و حمایت از جنگل ها، به شرکت آبادانی جزایر «وابسته به اشرف پهلوی» در قالب عقد قرارداد اجاره (قرارداد شماره 400/الف 16/6/1350) واگذار گردیده بود. مجموعه کاخ تمیشان نیز در این محدوده واقع بوده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اختیار بنیاد مستضعفان و جانبازان قرار گرفت و از سال 1368 با پیگیری به عمل آمده از جانب نماینده مردم نور و محمودآباد و با موافقت ریاست محترم جمهوری وقت، جهت انجام فعالیت­های آموزشی و پژوهشی به دانشگاه تربیت مدرس واگذار شده­است. سطح فعلی عرصه مذکور حدود 15/69 هکتار بوده که به دو بخش مشتمل بر: الف) محوطه جنگلی دانشکده و ب)جنگل  مجاور دانشکده قابل تفکیک ­است. بخش اول با سطحی حدود 18/32 هکتار متشکل از توده های انجیلی- ممرز، اوجا- انجیلی، و توده خالص اوجا همراه با درختان سفیدپلت و بلندمازو بوده که ساختمان­های احداثی، جاده­های اصلی و فرعی (با احتساب حریم سطحی حدود 34/3 هکتار را می­پوشاند)، آن را از حالت پیوستگی درآورده و به قطعات متعددی تقسیم نموده­است. بخش دوم که توده­ای متراکم و با تیپ های جنگلی انجیلی- اوجا و انجیلی- ممرز و اوجا- سفیدپلت همراه با گونه­های بلوط، ون، افرا، ممرز، توسکا و شمشاد می­باشد، سطحی حدود 97/36 هکتار را در برگرفته و از سه جهت غربی، شرقی و جنوبی به وسیله دیوار بلوکی و سیم­خاردار کاملاً محصور گردیده و از جهت شمال نیز در اکثر نقاط از بخش اول مجزا شده­است.